Svět knihy Praha 2018
24. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Svět knihy Plzeň 2018
21. - 22. září 2018, DEPO2015, Plzeň

BlogPro vystavovatelePro návštěvníkyVstupenky home

DUNAJ NA VLTAVĚ 6
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PŘEKLAD

pořádají Literárne informačné centrum, sdružení Mosty – Gesharim a Anasoft litera
v rámci mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu
Svět knihy Praha 2018

logo Svět knihy Praha 2018 s daty konání

Výherci soutěže:

1. místo: Eliška Mikešová - překlad

2. místo: Vladimíra a Darina Koubínovy - překlad

3. místo: Zuzana Kalinová - překlad

čestné uznání: Aneta Hřebejková - překlad

 

Hodnocení a slova poroty:

"Porota, tak jako loni, sestávala ze 4 osob věnujících se lingvistice, slovanským jazykům, literaturám a překladu z různých úhlů pohledu. Pro naši soutěž je podstatné i to, že jsme dvě Češky a dvě Slovenky, s rozdílnými východisky, věkem i odborným zaměřením, proto cílovou češtinu nevnímáme všechny stejně. Věříme, že naše soudy jsou – vzhledem k této pestrosti složení komise – jak jen to lze objektivní.

Porota jmenovitě sestávala z Miry Nábělkové, jazykovědkyně – slovakistky, slovenské rodilé mluvčí z FFUK v Praze (Katedra středoevropských studií), Jany Pátkové, české literární vědkyně působící tamtéž, Márie Kusé, slovenské translatoložky působící na FF Univerzity Komenského v Bratislavě a Ivy Dvořákové, české překladatelky, učitelky a doktorandky na Katedře středoevropských studií FFUK.

Tentokrát se naše porota celkem lehko shodla na prvním místě, zato o místa další jsme se přece jen trochu utkávaly, byť ve jménech, která pro nás postoupila do finále, jsme se vcelku nelišily.

Dostatky a nedostatky jsme samozřejmě viděly téže, ale subjektivně jsme jim jinak přiřazovaly znaménka míry důležitosti. Dva nejvýznamnější faktory, na nichž se štěpily naše názory, byly

a) únosná míra věcných, obsahových a jazykových nedostatků (chyb)

vs.

b) vystižení tonality textu – tj. aby text v překladu působil obdobně jako v originálu, aby se vyznačoval touž živostí, aby řeč postav zachycovala jejich náladu tak jako v originále - jednoduše aby text nebyl sice formálně bez chyb, ale přitom jaksi mrtvý.

 

Jak jsme tedy postupovaly:

1) Dohodly jsme se vyřazovat texty, u nichž chybí jméno autora a název překládaného úryvku – nejde tu „jen“ o název – dobře zvolený název je nedílnou součástí celého textu. (Obecně by bylo vhodné přečíst kvůli překladu větší část knihy, nejlépe knihu celou, právě kvůli poznání celkového ladění).

2) Překlad diskvalifikovalo nadměrné množství pravopisných a gramatických chyb. To mohlo být u různých porotců různé. Já sama jsem texty vyřazovala nad dvě zásadní chyby. Chyby samozřejmě děláme všichni – ale toto byl soutěžní text a navíc krátkého rozsahu.

Překladový text diskvalifikovaly také chyby, které byly, lidově řečeno, do nebe volající:

Např. text v slovenštině začínající Dávid nemal rád krik, hluk, trúbenie áut, hlasnú hudbu a hádky. měl v češtině podobu David neměl rád křik, hluk, troubení aut, hlásnou troubu a hádky.

3) Sledovaly jsme problémová, tj. nesnadno přeložitelná místa, představující pro překladatele různá úskalí:

…šibrinkoval pred svojou ženou pravítkom (máchal, mával, šermoval)

Na pleci mu visela taška s notebookom. (na rameni, na zádech, na lopatkách... přes rameno měl přehozenou)

na vystretom chrbte jej bez pohnutia spočíval hrubý ohnivý vrkoč (na rovných, vyrovnaných, ohnutých, sehnutých, shrbených, napřímených.... hrubý, volný...)

Prestaň preháňať. (Nepřeháněj.)

Fotr – otec (česky neutrální tatínek…, dědeček, proto s fotrem opatrněji – ne kvůli neexistenci či rozdílnosti hrubosti označení fotr, ale kvůli odlišné škále; objevoval se proto i tatík atp.)

Belasý – často přeloženo jako bílý namísto bledě modrý…

Špatila ho zmes falše a bezradnosti. (špatiť) – hyzdila, křivila, kazila úsměv..., někteří autoři překladů ponechali i špatila...

4) Celková tonalita. Schopnost překladatele zachytit tón příběhu – a podržet jej v překladu celého textu. Včetně zachování příznakovosti (imaginace, mentální znečištění, systematicky) – tj. rozlišení toho, co je příznakové záměrně, nikoli proto, že slovenština dané výrazivo užívá běžněji než čeština.

Ještě několik konkrétnějších slov před uvedením výsledků soutěže.

Přirozenost a plynulost textu se zachováním jeho vrstevnatosti a bez věcných chyb a posunů je ideál. Tomu se pochopitelně nejvíce přiblížila autorka překladu na 1. místě. Za všechny 4 porotkyně bych chtěla zdůraznit, že kromě ní už se nikdo nepřiblížil originálu tak harmonicky (buď byla vystižena tonalita, ale zůstalo nadměrné množství chybek, nebo byl text čistý, ale zase stíral některé rozdíly ve stylových vrstvách).

Rozhodly jsme se tentokrát kromě 1. – 3. místa zmínit a pozvat i soutěžící na místě 4., neboť pokud by se za pomoci slovníků vyvarovala velkých věcných chyb a posunů, atmosférou textu by se klidně mohla vyhoupnout až na místo druhé. Bohužel tentokrát to nejde, a proto je na místě čtvrtém (čestné uznání). Autorkou tohoto překladu je Aneta Hřebejková.

Na třetím místě, také s velmi slušně vystiženým tónem a vrstevnatostí textu, ale s posuny, se umístila Zuzana Kalinová.

Na druhém místě, zejména pro brilantní porozumění originálu a schopnost převést jej významově adekvátně do češtiny (byť naopak s trošku chybějící vrstevnatostí textu) a také pro čistotu českého textu (texty bez gramatických a formálních nedostatků byly celkově spíše výjimkou), se umístily Vladimíra a Darina Koubínovy.

První místo. Ačkoli drobných významových chyb se nevyvaroval ani tento překlad (např. hrubý cop jako volný cop), umisťuje se vzhledem ke všem sledovaným aspektům na prvním místě s výrazným náskokem. Vítězný překladový český text žije tak jako slovenský originál.

Jeho autorkou je Eliška Mikešová."

Iva Dvořáková (hodnocení přednesené na vyhlášení výsledků soutěže Dunaj na Vltavě 13. 5. 2018)

 

Uzávěrka soutěže: 10. 4. 2018

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a první tři autoři překladů budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v Literárním sále v neděli 13. 5. 2018 ve 13:00 hodin na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2018 (10. – 13. května 2018).

Práce posílejte elektronicky na e-mail: soutez@svetknihy.cz Nezapomeňte na každý příspěvek uvést jméno, e-mail a telefon. V případě úspěchu vás budeme kontaktovat. Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním v rámci propagace veletrhu Svět knihy Praha.

Text k překladu: Ondrej Štefánik Som Paula, kapitola Paula a spisovateľ, část Paula (strany 9 ̶ 11)
DOPORUČUJEME přečíst celou knihu!

Ceny do soutěže:

  1. cena: prodloužený víkend pro 2 osoby (termín dle dohody) ve stylovém penzionu Vesna ve Vysokých Tatrách www.penzionvesna.sk v hodnotě 8.000,- Kč
  2. cena: knihy, společenské hry a vstupenky do divadla v hodnotě 5.000,- Kč
  3. cena: knihy v hodnotě 3.000,- Kč

Texty k překladu zde
Příspěvky, které neodpovídají zadání, budou vyřazeny.
koordinátorka soutěže Jana Chalupová, Svět knihy, s.r.o., +420 224 498 464

penzion Vesna

Penzion Vesna – Nový Smokovec

Logo Povodí Vltavy